20012019Chủ nhật

quoc khanh 2 9

Hoạt động chi đoàn và đoàn thanh niên cộng sản hcm

Hoạt động chi Đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

doan thanh nien cs hcm

I) CÔNG ĐOÀN:
1) Sơ kết phong trào 20/11 
2) Triển khai công tác công đoàn tháng 12
3) Các hoạt động kỷ niệm 22/12


II) ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:
1) Sơ kết các hoạt động 20/11
2) Lên kế hoạch hoạt động Đoàn
3) Tổ chức sinh hoạt các chi đoàn
4) Tổ chức các hoạt động nhân ngày 22/12

THƯ VIỆN SÁCH TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses