20012019Chủ nhật

quoc khanh 2 9

Hội nghị tập huấn về công tác y tế trường học

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ra quân triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 - 2015 và Hội nghị tập huấn về công tác y tế trường học (YTTH) nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động về y tế trong trường học

logo bo giao duc va dao dao

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ra quân triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường giai đoạn 2012 - 2015 và Hội nghị tập huấn về công tác y tế trường học (YTTH) nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động về y tế trong trường học, cụ thể như sau:

1. Chủ trì: PGS.TS Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Thời gian và địa điểm:

- Từ ngày 23/10 đến ngày 26/10/2012 tại Quảng Trị dành cho đại biểu các tỉnh từ Quảng Bình trở vào.

- Từ ngày 06/11 đến 09/11/2012 tại Hà Nam dành cho đại biểu các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra.

3. Thành phần tham dự: 06 đại biểu/Sở GD&ĐT (01 Đại diện Lãnh đạo và 01 chuyên viên của Sở trực tiếp theo dõi về công tác YTTH, 01 cán bộ của Phòng GD&ĐT trực tiếp theo dõi về công tác YTTH, 01 cán bộ YTTH của trường tiểu học, 01 cán bộ YTTH của trường THCS, 01 cán bộ YTTH của trường THPT).

4. Chế độ: Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí ăn, ở cho đại biểu tham dự Hội nghị. Kinh phí đi lại do đơn vị cử đại biểu thanh toán theo chế độ hiện hành.

Đề nghị Quý Sở cử cán bộ tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và gửi danh sách về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17/10/2012 theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên quan đến Hội nghị xin liên hệ với Đ/c Lê Văn Tuấn, chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên, ĐT/Fax: 0438680367, DĐ: 0915218464; E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Đ/c Trần Đình Nam, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Hà Nam, ĐT: 0913504191, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Đ/c Hoàng Xuân Thủy, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Quảng Trị, ĐT: 0914042080, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

THƯ VIỆN SÁCH TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses