Thầy Jason Lam, Giám đốc bộ phận Tư vấn Giáo dục của Point Avenue, trực tiếp...