Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Review )

New

Khóa học Python Pro tuổi teen

Free

( 0 Review )

Course Level

Intermediate

Total Hour

20h

Video Tutorials

4

Free

Course content

4 Lessons20h

Phần 1

Thông tin chung

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Description

Python Pro

Khoá học này giúp học viên trang bị kỹ năng cho sự nghiệp tương lai qua các sự án lập trình với ngôn ngữ Python. Học viên sẽ tiến hành thực hiện các dự án cá nhân để trở thành những chuyên gia được săn đón trong lĩnh vực IT – từ nhà lập trình game chuyên nghiệp cho đến chuyên gia về lĩnh vực máy móc.

 • Cơ cấu khoá học: 1 bài mỗi tuần
 • 32 bài học | 8 tháng
 • 64 bài học | 16 tháng
 • Độ tuổi: 14 – 17 tuổi
 • Quy mô lớp học: Dưới 12 học viên mỗi lớp
 • Thời gian học: 90 phút mỗi buổi
 • Hình thức học: Offline | Online

What to learn?

Học viên sẽ học gì trong khoá học? Ngoài việc học viết code bằng ngôn ngữ Python, học viên được hướng dẫn thiết kế giao diện đồ hoạ games và các ứng dụng dùng cho máy tính. Học viên cũng sẽ học cách giải quyết các vấn đề thực tế bằng việc vận dụng Python để đưa ra hướng tiếp cận đúng đắn. Khoá học dạy trẻ cách làm việc với đồ hoạ, thiết kế giao diện và tạo trang web bằng HTML hoặc CSS. Trẻ sẽ biết cách áp dụng nguyên lý Agile và nguyên lý Scrum, hiểu và sử dụng các thư viện Python như Flask, SQLight, Pandas, Sklearn and Kivy.

Requirements

 • Học viên sẽ đạt được gì sau khoá học?

Target Audience

 • Cách lập trình chuyên nghiệp bằng Python
 • Phân tích và trực quan hoá dữ liệu
 • Cách viết chương trình và trò chơi mang tính phức tạp

Instructor

T
4.46 /5

22 Courses

Tommy is AWS Engineering
Free

Material Includes

 • Biết được nghề nghiệp nào cần thiết vận dụng ngôn ngữ Python
 • Luyện tập qua quá trình phỏng vấn chuyên nghiệp với các công ty hàng đầu
 • Diễn đạt ý tưởng và mục tiêu

Share