Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Review )

New

Khóa học Summer Cyber Camp tuổi teen

Free

( 0 Review )

Course Level

Intermediate

Total Hour

10h

Video Tutorials

4

Free

Course content

4 Lessons10h

Phần 1

Thông tin chung

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Description

SUMMER CYBER CAMP

KẾT QUẢ

 • Hiểu rõ vai trò của công nghệ
 • Tự tin với các công cụ kỹ thuật số
 • Phát triển các kỹ năng chính cho trường học
 • Tạo các dự án ấn tượng

What to learn?

MÔ HÌNH Chương trình chuyên sâu 2 tuần: Hội trại đầu tiên: 21/6/2021 - 02/07/2021 Hội trại thứ hai: 05 /07/2021 - 16 /07/2021 Hội trại thứ ba: 19 /07/2021 - 30 /07/2021

Requirements

 • TẠI SAO
 • Khám phá hàng chục ứng dụng và chương trình thông qua các dự án và Kỹ năng Kỹ thuật số sáng tạo

Target Audience

 • Thiết kế web
 • Sáng tạo video

Instructor

T
4.46 /5

22 Courses

Tommy is AWS Engineering
Write a review
Free

Material Includes

 • Phát triển kỹ năng tin học
 • Game Design
 • Thiết kế hình minh hoạ
 • Thiết kế game 3D

Share