CIS – The Canadian International School Vietnam với chương trình tú tài IB*

⚡Bạn có biết?

🌈Số điểm trung bình sau mỗi khóa tốt nghiệp chương trình tú tài IB* tại CIS cao hơn ngưỡng trung bình trên thế giới.

✨Tổ chức Tú tài quốc tế sẽ cấp bằng cho học sinh khi các bạn đạt được tổng điểm tối thiểu – gồm 6 môn học cùng 2 môn trọng tâm Lý thuyết về kiến thức (TOK) và bài luận mở rộng (Extended essay) – là 24 điểm.

🔻Điểm tốt nghiệp IB trung bình mỗi khoá tại CIS là 32.6 trong khi điểm trung bình trên toàn thế giới là 30 điểm.

*IB – International Baccalaureate, là chương trình tú tài quốc tế được thành lập từ Thụy Sĩ năm 1968.

💡 Chương trình IB được thiết kế để chú trọng phát triển kiến thức, trí tuệ cảm xúc, tính cá nhân và kỹ năng mềm nhằm củng cố và phát triển kỹ năng học tập và làm việc trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay.

⚡Did you know?

🌈The IB average score of CIS students is higher than the world average.

✨The diploma is awarded to students who earn at least 24 points across the 6 subject groups and TOK/EE.

🔻The average IB result of CIS per year is 32.6 points while the world average score is 30 points.

*IB – International Baccalaureate founded in Switzerland (1968).

💡 IB Diploma Program is designed to focus on intellectual, emotional intelligence, personal, and soft skills to enhance interpersonal skills in an increasingly competitive international market.

—-🍁🍁🍁—–

Trường Quốc tế Canada – The Canadian International School

Cội rễ và Đôi cánh – Roots and Wings

Post Tags
About Author: admin

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *