Cựu học sinh – ALUMNI CIS chia sẻ Đồng lòng tạo nên điều vĩ đại

🤝Đồng lòng tạo nên điều vĩ đại ❤️

🙎🏻‍♂️Đăng Khôi (Bill) cựu sinh CIS chia sẻ: “Mình nghĩ rằng tình bạn, tình thầy trò cùng những trải nghiệm ở ngôi trường này là những điều tuyệt vời, khiến khoảng thời gian tại đây trở nên thật đáng nhớ. Đó không phải là điểm số hay những giải thưởng, mà là những điều đã ghi dấu và truyền cảm hứng cho chúng tôi trong hành trình 4 năm vừa qua. Chúng tôi đã có một hành trình thật tuyệt vời tại CIS”.

>> CIS – The Canadian International School Vietnam với chương trình tú tài IB*

💢Cậu bạn đã gây bất ngờ “cực mạnh” bằng những kết quả ấn tượng là:

🔻Thủ khoa tốt nghiệp Chương trình IBDP năm 2018

🔻Được thư chấp nhận nhập học từ:

Đại học Toronto, Toronto

⚡Đại học British Columbia

⚡Đại học Western Ontario London, Canada

🔻Ban cố vấn cho CLB GIN nhiệm kỳ 2016 – 2018

🤝Collaboration makes greatness at CIS❤️

🙎🏻‍♂️“I think one of the memorable things I had in high school was friendship, teacher-student relations, and school experiences. This is not just about a result or prize, it’s all about those remarkable and inspiring things in the last 4 years. We had a wonderful journey at CIS” – Bill shared with us.
💢Bill also gave a big “WOW” for us by his achievements:

🔻CIS Valedictorian, IBDP, 2018

🔻Received the acceptance letter from:

⚡University of Toronto

⚡University of British Columbia

⚡University of Western Ontario

🔻CIS Senior Advisor GIN, 2016 – 2018

—–🍁🍁🍁—–

Trường Quốc tế Canada – The Canadian International School

Cội rễ và Đôi cánh – Roots and Wings

Post Tags
About Author: admin

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *