Thư mời dự hội trường 30 năm trường THPT Sơn Mỹ

Thư mời dự hội trường 30 năm trường THPT Sơn Mỹ

  • Date & Time:
    • Tháng Chín 1 - Tháng Một 23, 2021
    • 7:00 am
  • Venue:

    Quốc Lộ 24B - Tịnh Khê - TP. Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

THƯ MỜI DỰ HỘI TRƯỜNG 30 NĂM TRƯỜNG THPT SƠN MỸ
Kính gởi: Các thế hệ cựu học sinh trường THPT Sơn Mỹ

thu-moi-du-hoi-truong-30-nam-truong-thpt-son-my

thu-moi-du-hoi-truong-30-nam-truong-thpt-son-my1

Join event

2021-9-1 7:00 am 2021-1-23 Asia/Bangkok Thư mời dự hội trường 30 năm trường THPT Sơn Mỹ Thư mời dự hội trường 30 năm trường THPT Sơn Mỹ Quốc Lộ 24B - Tịnh Khê - TP. Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×