Malta được xếp hạng thứ 2 trên thế giới trong danh sách “Các quốc gia đáng...